Astoria Meerdonk

Wielertoeristen Club

CLUBREGLEMENT 2 maart  2017 .Vervangt uitgave van 3 maart 2016

1.De activiteiten van WTC ASTORIA hebben plaats op zondagvoormiddag en op zaterdag of op andere door het bestuur bepaalde dagen.
Op dinsdag, woensdag en zaterdag zijn er trainingsdagen voorzien. Wijzigingen aan het programma worden bekendgemaakt op het infobord in het lokaal of meegedeeld  in het maandelijkse rittenschema.
De startplaats is, tenzij anders bekendgemaakt, aan het lokaal.

2. HET WIELERSEIZOEN per koersfiets loopt van de eerste zondag van maart tot en met de laatste zondag van september. Het mountainbikeseizoen loopt van de eerste zondag van oktober tot en met de laatste zondag van februari en dit volgens een door het bestuur voorgeschreven programma. Buiten het seizoen  worden er eventueel op dinsdag, woensdag, zaterdag en zondag trainingsritten gereden.

3. HET LIDGELD is vastgesteld op 50 Euro per jaar zowel voor renfietsen als voor mountainbikes, clubverzekering inbegrepen. Vanaf 2 leden van het gezin bedraagt het lidgeld 40 Euro per persoon . Bij eerste inschrijving bedraagt het lidgeld 70 Euro en hiervoor krijgt u ook een startpakket bestaande uit een trui korte mouwen en een korte broek. Iedereen van de club is aangesloten bij de Vlaamse Wielrijdersbond . Het werkingsjaar van de club loopt van 1 september tot 31 augustus. De ledenlijst is beschikbaar in het lokaal. De inschrijving bij de verzekering gebeurt na betaling van het lidgeld.

4. VERZEKERING:Alle normale ritten en trainingen zijn verzekerd evenals alle andere groepstrainingen voor zover ze bij het bestuur gemeld zijn.
Een kopie van de verzekeringspolis ligt voor ieder lid ter inzage in het lokaal.
De deelname aan de ritten is voorbehouden aan de clubleden van WTC ASTORIA .Het bestuur is niet verantwoordelijk voor niet-leden die zich bij de groep zouden aansluiten.

5. KLEDIJ:-Tijdens de normale zondagsritten en bij uitstappen of door andere clubs georganiseerde ritten waaraan door onze club wordt deelgenomen is de clubkledij verplicht.  Bij het niet dragen van de clubkledij worden de punten niet opgenomen op de lijst.


6. WEGKAPITEIN\\\'S :-Wegkapitein\\\'s worden aangeduid door het bestuur.
 Zij moeten ook in het bezit zijn van een fluitje en zo mogelijk een gsm.
-Alle benodigde attributen zijn te bekomen bij het bestuur.

-De wegkapiteins worden geacht het goede verloop van de rit te verzekeren en dienen de renners bij verkeersovertredingen of andere fouten terecht te wijzen.
-Tijdens de ritten zal er zich minstens één wegkapitein vooraan in de groep bevinden en minstens één achteraan
-De deelnemers zijn verplicht ten allen tijde de aanwijzingen van de kapiteins op te volgen.
-De wegkapitein moet instaan voor de veiligheid van zowel de eigen renners als de andere weggebruikers.
-De snelheid tijdens de ritten wordt bepaald door de wegkapitein in overleg met het bestuur.

7. PARCOURS.-Het te volgen parcours wordt door de wegkapitein bepaald in functie van weer en wind.
-Tijdens de ritten zullen er meestal vrije stukken voorzien worden van enkele kilometers. Op deze stroken kan vrijuit gereden worden .
-Op de bekende parcours zijn deze stroken bekend of worden ze op voorhand meegedeeld.
-Op het einde van deze stroken wordt er halt gehouden en gewacht tot de groep terug compleet is.
-Iedere deelnemer is verplicht de wegcode te respecteren.
-Op gevaarlijke plaatsen en bij het naderen van dorpscentra dient de snelheid aangepast te worden.
-Gezond sporten houdt ook in dat er langzaam vertrokken en gestopt word.

8. Leden worden verzocht minstens tien punten in clubverband te verzamelen per seizoen, zoniet verliezen ze de extra voordelen eigen aan de club.

9. De datum van uitreiking van trofeeën of andere prijzen zal tijdig meegedeeld worden. De aanwezigheid bij de uitreiking is vereist.

10. Door betaling van het lidgeld erkent men huidig reglement ontvangen te hebben en zich ermee akkoord te verklaren.

11. Onderhavig reglement kan bij ingang van elk werkingsjaar worden aangepast en zal dan vervangen worden door een nieuw exemplaar.

12.Vanaf  de start van het seizoen 2000 op 5 maart is het dragen van de veiligheidshelm verplicht bij het rijden in clubverband.

13. Alle zaken die niet expliciet in het reglement zijn opgenomen worden in samenspraak met het bestuur geregeld.